1AYO1Y25 Haziran 2008 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Ahmed Y. Özemre 3 Nisan 1935'de Üsküdar'da doğmuş. Haziran 1954'te Galatasaray Lisesi, Fen Kolu'ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik-Fizik Bölümü'ne girmiş ve 2 yıl 4 ay gibi kısa bir sürede, Şubat 1957'de, lisans diplomasını almıştır. Nükleer Mühendislik eğitimi için, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İÜ, Reaktör Komitesi ve sonra da Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu (TAEK) bursiyeri olarak gittiği Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Milli Enstitüsü'nün Atom Mühendisliği Bölümü'nden Temmuz 1958'de lisansüstü (master) derecesini almıştır. Bu itibarla Türkiye'nin ilk Atom Mühendisi'dir. 1960 yılında da İstanbul Üniversitesi’ndeki Çok Grublu Nötron Difüzyonu Teorisinin Matematik Temelleri konulu çalışmasıyla fen doktoru olmuştur.

Profesör derecesini 1969 yılında, o zamanlar Türkiye'nin akademik çevrelerinde çok genç sayılan 34 yaşında kazanmış olan Prof. Özemre, İÜ, FF, Teorik Fizik Kürsüsü, Kürsü Profesörlüğünü ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı'nı toplam 11 yıl yürüttükten sonra 3 Mart 1984'de kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Özemre'nin 49 yaşına gelmeden emekliye ayrılması, Devlet ve Millet için bir zül olan durumun hikayesidir. Öyle ki, Hoca, FF'deyken, yeni evlendiği ikinci eşi Gülsen Hanım’la beraber Fransa'ya gitmişti. Eşi Paris'te aniden çok kötü bir şekilde rahatsızlanıyor. Doktorlar acilen ameliyatına karar veriyorlar. Hoca durumu üniversite yönetimine bildiriyor ve "Ameliyatı burada yaptırtmam mümkün müdür? Sağlık Sigortası ödeyecek mi?" diye soruyor. Verilen cevap: "Hocam, hiç problem yok, yaptırtın. Geçmiş olsun!" şeklinde. Bu kişilerin bilmediği, Cumhurbaşkanı Bülent Ulusu döneminde çıkartılan bir yasaya göre, yurtdışında yapılabilecek tedavilerin kısıtlandığı ve hatta yasaklandığı gerçeğidir.

Özemre Hoca İstanbul'a döndüğünde eline verilen ise büyük bir borç ödeme emridir. Bunun üzerine, pek çok kişinin yapacağını yapmaz; münakaşa etmez, itiraz etmez. Ama, çıkartılan borcu ödeyebilmek için, emekli ikramiyesini almak üzere o genç yaşında emekliliğini ister. Borcunu ödemeye ikramiyesi yeterli olmadığı için, yıllar içinde edindiği değerli fotoğraf makinalarını da satar. Bu arada binlerce cilt kitabını da Üniversite Kitaplığına, bazı öğrenci ve dostlarına hediye eder.

Bu durum, Devlet'in, aslında halkımızın, kendisine fedakarca hizmet eden bilim adamlarına hiç değer vermediğinin acı bir örneğidir. Buna rağmen Hoca, Devlet'e küskünlük göstermedi. Kendisine Fransa, Tunus ve Suudi Arabistan tarafından teklif edilen yüksek maaşlı mevkileri geri çevirip, yine herkesin bildiği gibi çok düşük olan maaş veya ücretle Devlet'e büyük hizmetler etti. Öğrencileri, çektiği sıkıntıların ancak bir kısmını biliyor, üzüntüsünü hala içimizde taşıyoruz.

Ahmed Özemre, Çekmece Nükleer Araştırına ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Müdürü, İÜ, FF Dekanı, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Üyesi ve İlmi İstişare Heyeti Üyesi, İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi Kurucu Kurul Üyesi, TAEK Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü gibi görevlerinin yanı sıra Türkiye'yi:
1. NATO Bilim Komitesinde,
2. OECD Nükleer Enerji Ajansı Yönetim Kurulu'nda,
3. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Konseyi'nde ve
4. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
nezdinde de yıllarca temsil etmiştir.

2AYOco1Y
Prof. Ahmed Yüksel Özemre çalışma odasında.

En son olarak, 1998 – 2000 arasında Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. Genel Müdürü'nün Akkuyu Nükleer Santral İhalesi konusunda danışmanı olarak çalışmıştır.

ÇNAEM Müdürü, TAEK Başkanı, ETKB Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü görevlerini yürütürken çok başarılı çalışmalara ve projelere fikir babalığı yaptığı gibi, birçok ARGE projesine de etkin destek vermiştir. Bu meyanda, ÇNAEM'de kurulan Nükleer Mühendislik Bölümü, Hızlandırıcı, ÇNAEM personeli tarafından yapılan Radyakmetre, Radyasyon Erken Uyarı Sistemi, TR-2 Araştırma Reaktörünün dizaynı, Yakıt Pilot Tesisi gibi projeler sayılabilir. Türkiye'de Nükleer sahada yapılan en önemli çalışmalar Prof. Özemre'nin yönetici olduğu dönemlerde ortaya konmuştur.

İÜ, FF'nde Fizikte Matematik Metotlar I, Matematiksel Fiziğin Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemleri, Klasik Teorik Mekanik, Elektrodinamik, Isı Teorisi ve İstatistik Mekanikler, Kuvantum Teorisi, Nötronların Difüzyon Teorisi, Rölativite Teorileri ile İTÜ, Elektrik Fakültesi'nde Çağdaş Fiziğe Giriş derslerini lisans düzeyinde vermiştir.

İÜ, FF'nde Fizikte Matematik Metotlar II, Case Metodu, Gravitasyonun Rölativist Teorileri, Kozmoloji, Fiziğin Epistemolojisi, İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü'nde Reaktör Teorisi, Nükleer Reaktörlerin İleri Teorisi ile Nükleer Fizik ayrıca Ankara Üniversitesi, FF'nde Nötronların Transport Teorisi derslerini lisansüstü ve doktora düzeylerinde vermiştir.

Akademik, felsefi, dini, sosyal ve siyasi konularda yaklaşık 400 makale ve raporu bulunan Prof. Özemre'nin üniversitelerimizde Teorik Fizik ve Nükleer Mühendislik dallarında (biri Fransızca olmak üzere) lisans, yüksek lisans
 ve doktora düzeylerinde okutulmuş, 27 cilt olarak tasarımlanmış Teorik Fizik Dersleri Külliyatı'ndan (İÜ, FF Yayınları) yayınlanmış olan 12 cilt özgün ders kitabı vardır [Bu 12 ders kitabı http://www.ozemre.com sitesinden ücretsiz indirilebilir]. Bu eserlerinin yanında, 6'sı Fizik ve Matematik konularında olmak üzere 10 cilt çeviri ile anı, deneme, inceleme olarak 28 cilt özgün eseri bulunmaktadır. Ayrıca 4 kitabın ve 2 bilimsel derginin de editörlüğünü yapmıştır. Türk Ansiklopedisi, Cumhuriyet Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde birçok madde de Prof. Özemre'nin imzasını taşımaktadır [Eserlerinin ayrıntılı listesine http://www.ozemre.com sitesinden erişilebilir].

Prof. Özemre, Fizik ve Astrofizik dallarında 13, Bilim Felsefesi ve Epistemoloji dallarında 2 olmak üzere toplam 15 adet doktora tezi ve Teorik Fizik dalında 2, Nükleer Mühendislik dalında 4 olmak üzere toplam 6 adet yüksek lisans tezi yaptırmıştır. Eski öğrencilerinden 66'sı profesör olmuştur.

Prof. Özemre önemli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemiştir. Ayrıca, 1956 – 2008 arasında çeşitli akademik ortamlar, mahfeller, dernekler gibi toplantılarda 250'den fazla konferans vermiştir.

Prof. Özemre, Association Des Ingenieurs En Genie Atomique, Paris/Fransa, Türk Astronomi Derneği, Türk Fizik Derneği, Türk Matematik Derneği ve Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun üyeliklerinde bulunmuştur. Bunlara ilaveten Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın Kurucu Üyesi ve Genel Müdürü olduğu gibi Düşünceye Çağrı Derneği'nin de Kurucu Üyeliğini yapmıştır.

Prof. Özemre çok sayıda ödül sahibiydi:
1. İÜ’nin Gümüş Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı (1986),
2. İÜ'nin Altın Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı (1992),
3. Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından 1993 yılı "Türkiye'de Yılın İlim Adamı" ödülü,
4. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1996 yılı "Hatırat Dalında Yılın Yazarı" ödülü,
5. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1998 yılı "Tercüme Dalında Yılın Tercümanı" ödülü.

Kültür alanında Üsküdar'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Üsküdar Belediye Meclisi tarafından Çengelköy'de yapılan Kültür Merkezi'ne 3 Ekim 2002'de Ahmet Yüksel Özemre Kültür Merkezi ismi verilmiştir. (Dr. Necmi Dayday)