ordal1YOrdal Demokan 30.6.1966 tarihinde ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Bölümü’nden lisans, 30.6.1967 tarihinde yüksek lisans, 28.5.1970 tarihinde ise Iowa Üniversitesi'inden plazma fiziği konusunda doktora derecesi ile mezun oldu. 1966 – 67 yılları arasında ODTÜ, Fizik Bölümü'nde öğrenci
 asistanlık yapan Ordal Demokan, 1967 – 69 yılları arasında Iowa Üniversitesi’nde araştırma asistanlığı, 1969 – 70 yılları arasında öğretim üyeliği yaptı. 1.9.1970 tarihinde ODTÜ, Fizik Bölümü'nde yardımcı profesör olarak göreve başlıyan Demokan, 21.11.1975 tarihinde Fizik Bölümü'nde doçentlik ünvanını aldı. 1988 yılında profesörlük ünvanını alarak 15.3.1989 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Genel Fizik Anabilim Dalında profesör kadrosuna atandı.

1978 – 79 yılları arasında TAEK'da Plazma ve Lazer Grubu başkanlığı, 1979 – 81 yılları arasında Almanya Jülich’te Plazma Fiziği Enstitüsü’nde misafir araştırmacı, 1982 – 83 yıllarında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği, 1983 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Eğitimi Bölüm Başkanlığı, 1984 – 85 yılları arasında Fizik Bölümü Başkan yardımcılığı, 1990 – 92 yıllarında TÜBİTAK BAYG Yürütme Komitesi üyeliği görevlerini de üstlenmiş olan Prof. Ordal Demokan, 1998 yılında FEF Kurulu tarafından Üniversite Senato üyeliğine ve 2000 yılında TAEK Danışma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi. 1986 yılından beri Uluslararası Fizik Olimpiyatlarına Türkiye'nin katılımını sağlamış, çalışma alanında yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.

Prof. Dr. Ordal Demokan’ın ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda bilimsel çalışmaları yayınlanmıştır. Termonükleer füzyon ve plazma fiziği konularında ülkemizde ender yetişmiş bir bilim adamıydı. Değerli hocamız Ordal Demokan'ı bir trafik kazası sonucu yitirdik. (Prof. Dr. Sinan Bilikmen)