cansoyYÇetin Cansoy 1931 yılında, İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yüksek öğrenimine başladı; ertesi yıl ise, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik - Fizik dalına geçerek bu fakülteyi 1954 yılında bitirdi.

Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra askerlik görevini yapan Çetin Cansoy, 1956 – 58 yılları arasında Ankara Üniversitesi, FF, Genel Fizik Kürsüsü'nde asistan olarak, 1958 – 62 yılları arasında da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi'nde çalıştı. Buradaki görevi sırasında 1959 – 60 yılları arasında Tahran'daki CENTO Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde, DSİ adına bilimsel çalışmalara katıldı.

Çetin Cansoy'un 1960’dan sonraki çalışmaları bilim ve eğitim alanında olmuştur. DSF’deki görevinden ayrılarak 1962 yılında, şimdiki adı TAEK olan, Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) bünyesindeki ÇNAEM'de önce araştırmacı, 1976 yılından sonra grup şefi olarak çalıştı. Çetin Cansoy bu kurumdaki görevi sırasında 1965 – 67 yılları arasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bursuyla, Buffalo'daki New York Eyalet Üniversitesi'ne giderek burada Tom Edwards ve Prof. Dr. Lyle Burts ile birlikte çalıştı.

Çetin Cansoy, 1970 yılında Prof. Dr. Fahri Domaniç'in danışmanlığında yaptığı Yavaş Nötron Rezonanslarında Nötron Genişlikleri ve Diffüz Nükleer Kenarın, Alçak Enerjili Nükleer Reaksiyonlar Üzerindeki Tesiri başlıklı teziyle fen doktoru ünvanını aldı [İstanbul Üniversitesi Bülteni, Sayı 7 (Mart 1978) 14].

1977 yılında, İÜ, FF, Teorik Fizik Kürsüsü'ne (Matematiksel Fizik Anabilim Dalı) atanan Çetin Cansoy'un bundan sonraki akademik yaşamı bu fakültede geçmiştir. 1977 yılı Kasım ayında, Çekirdeğin Ampirik Değişken Atalet Momenti Modelinin, Dönen Sıvı Damlası Modelinden Elde Edilmesi başlıklı teziyle doçent ünvanını alan Çetin Cansoy, Mart 1984 – Şubat 1989 tarihleri arasında, Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır; 1989 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 3 makale ile, ÇNAEM tarafından yayınlanmış 6 adet raporu ve adları Çekirdek Teorisi, Çekirdek Teorisi Çözümlü Problemleri ve Kuvantum Mekaniği olan 3 kitap yazdı. Çetin Cansoy, 1998 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Çetin Cansoy, 8 Ağustos 2004 tarihinde aramızdan ayrıldı. (Prof. Dr. Ali Girgin ve Atilla Cansoy, İÜ, FF, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)