Aksoy1aYBülent Aksoy 23 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu, ilk öğrenimini Eyüp Nişanca İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise Kuleli Askeri Lisesi'nde yaptı. 1962 – 63 öğretim yılında Kara Harbokulu'nda yüksek öğrenimini yaptığı sırada girdiği üniversite sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'ne girdi ve bu fakülteyi 1969 yılının Ekim ayında bitirdi. 1970 yılı Nisan ayında, aynı fakültenin Genel Fizik Kürsüsü'ne asistan olarak atandı.

Bu kürsüde lisansüstü çalışmalarına başlayan Aksoy 1975 yılında, Elipsometrik Metodla Anodik Al2O3 Filmlerinin İndis ve Kalınlıklarının Tayini adlı teziyle fen doktoru oldu.

28 Nisan 1983 tarihinde üniversite doçenti ünvanını alan Bülent Aksoy, 4 Mayıs 1985 tarihinde yardımacı doçent kadrosuna, 26 Şubat 1987 tarihinde de doçent kadrosuna atandı.

İnce yarıiletken filimlerin optik ve iletkenlik özellikleri ile ilgili doktora çalışmalarının tez danışmanlığını yaptı (1991, Zekiye Erdoğan ve Zeynep Gürel).

Doç. Dr. Bülent Aksoy, Optik Ders Notları I – II adlı iki ders kitabı yayınlandıktan kısa bir süre sonra, 4 Haziran 1992'de genç yaşta aramızdan ayrıldı. (Prof. Dr. Ali Girgin)