muzafferYMuzaffer Oral, 1922 yılında Gebze’de doğdu. 1943 yılında Zonguldak Lisesi’ni bitirdi. Lisans öğretimini Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'nü 1947’de tamamladı. 1947 – 1955 yılları arasında Samsun Lisesi’nde fizik öğretmenliği yaptı. 1955 yılında AÜ, FF, Tecrübi Fizik Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Doktorasını 1962 yılında Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu yönetiminde Dipolar Sıvı ve Çözeltilerinin Dispersiyon ve Absorpsiyonları başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. 25.8.1963 tarihinde Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Genel Fizik Kürsüsü'nde doktor asistan olarak göreve başladı. 1972 yılında doçentlik ünvanını aldı. Takip eden yıllarda EÜ, FF, Fizik Bölümü'nde profesör oldu. Hocamız, 22.12.1981 – 22.9.1982 tarihleri arasında Genel Fizik Kürsüsü başkanlığı, 18.2.1982 – 10.9.1982 tarihleri arasında da Fizik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Ekim 1986 tarihinde Fizik Bölümü'nden emekli oldu. Hocamız 13.2.2012 tarihinde Ankara’da aramızdan ayrıldı.

Prof. Oral, Ege Üniversitesi Matbaası'nca basılan Deneysel Elektrik Elektronik dersleriyle, Güneş Pilleri, Kırmızı Ötesi Işınlar ve Dedektörleri adlı kitaplar yazdı. Emekli olduktan sonra Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca basılan Maser ve Laser konusunda bir kitap yayınladı (Prof. Dr. Fevzi Büyükkılıç).