Salih01Y Salih10Y
Prof. Dr. Salih Dinçer'in 1958 yılından ve son yıllarından birer portresi.

 

Salih03Y
1962 Mayıs’ında reaktör fiziği dersinin bir uygulaması olarak hocamız Prof. Dr. Fahri Domaniç bizleri Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’ne götürmüştü. Reaktör’ün başında soldan Gürcan Yülek, Aytaç Yalçıner, Salih Dinçer, Erol Aygün.

Salih Dinçer 5 Mayıs 1933 tarihinde Acıpayam’da doğdu. İlk ve ortaokuldan sonra Balıkesir Necati Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Bir ders yılı ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü’ne girerek Fen Bölümü’nden 1955 yılında mezun oldu. Çeşitli yerlerde ortaokul fen dersleri öğretmenliği ve muhabere yedek subayı olarak askerlik görevini yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi’ne yeniden öğrenci olarak girdi. Fizik Yüksek Mühendisliği Bölümü’nü tamamladıktan sonra 1963’te Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği kadrosunda ve Ankara Nükleer Araştırma Merkezi’nin Reaktör ve Nötron Fiziği Bölümü’nde araştırıcı olarak çalışmaya başladı.

Salih04Y
ANAEM'den bir resim: Nevat Birsen, Ahmet Zeki Ortaovalı, Salih Dinçer, Erol Barutçugil.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursiyeri olarak İsveç Chalmers Teknik Üniversitesi, Reaktör ve Nötron Fiziği Bölümü’nde bir yıl misafir araştırmacı olarak çalıştı (1967 – 68). AÜ, Fen Fakültesi’nden Pulslu Nötron Kaynağı Metodu ile Poliesterin Termik Nötron Difüzyon Parametrelerinin Tayini konulu tez ile 1970 yılında “Fen Doktoru” ünvanını aldı. Amerika Kuzey Karolina Üniversitesi’nde 1971’de bir ay süreli Endüstride Radyoizotoplar konulu kursa katıldı. Nisan 1978’de T(d,n)He4 Reaksiyonu İle Elde Edilen Nötronlar Yardımı İle Tesir Kesiti Ölçmelerinde Kullanılan Bir Spektrometrenin Geliştirilmesi ve Demirin (Fe) Toplam Nötron Tesir Kesitinin Ölçülmesi konulu tez ile AÜ, Fen Fakültesi’nden “Üniversite Doçenti” ünvanını aldı.

Ankara Nükleer Araştırma Merkezi’nde Endüstride Radyoizotop Uygulama Grubu başkanlığı görevinde iken Ocak 1979’da Bursa Üniversitesi, Makine Fakültesindeki Genel Fizik Doçentliği kadrosuna öğretim üyesi olarak atandı. Daha sonra adı Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilen fakültede ve diğer birimlerde Genel Fizik, Modern Fizik ve Transistör Fiziği gibi dersler verdi. Nötron Aktivasyon Analizi yöntemi ile Yünün Eser Element Analizi ve bu Analiz Sonuçlarının Yün Kalitesi Üzerindeki Etkisi konulu doktora tezini yönetti. Bu dönemde Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Salih Dinçer’in iki kızı bulunmaktadır. Salih Hoca 5 Ocak 2016 tarihinde kanser tedavisi görmekte iken vefat etti. (Prof. Dr. Aytaç Yalçıner)

Salih09Y

Salih hocamızın evinde, ayrılmaz dostlar.

 

SaliheCihan01Y
4 Aralık 1965 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, “Türkiye’de Nükleer İlim Alanında Araştırmalar” başlıklı yazısına ANAEM’den bir görüntü eklemiş. Salih Dinçer Hoca sol-önde görülüyor. (Prof. Dr. Aytaç Yalçıner)