Selahattin Yücel, 1912 yılında Tokat'ta doğmuş, ilk öğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini de Tokat Ortaokulu ve Sivas Cumhuriyet Lisesi'nde yaptıktan sonra 1933 – 38 yılları arasında devlet bursu ile, Fransa Lyon Üniversitesi'nde fizik - kimya öğrenimi görmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra, çeşitli ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapan Selahattin Yücel, bu sırada iki kez askerlik görevine çağrılmıştır.

1945 yılında tekrar Fransa'ya gitmiş ve önce Paris Sorbonne Üniversitesi’ne devam etmiş, bir süre de Radium Enstitüsü’nde çalıştıktan sonra, 1949 yılında Türkiye'ye dönmüş ve 1950 yılının Ağustos ayında, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Umumi Fizik Kürsüsü'ne asistan olarak atanmıştır. 1954 yılında Kondenzatör ve Selenoidlar içeren elektrik devreleri üzerine yapmış olduğu çalışmasıyla fen doktoru, 1958 yılında da üniversite doçenti olan Doç. Dr. Yücel, 1961 yılının Temmuz ayında da, aynı kürsüde doçent kadrosuna atanmıştır.

Genel Fizik Kürsüsü'nde göreve başladıktan sonra elektrik ve optik laboratuarlarının geliştirilmesine ve öğrencilerin laboratuar çalışmalarına olan katkıları yanında, bazı derslerin uygulamalarını yaptırarak ve Ord. Prof. Dr. Marcel Fouché’nin verdiği dersleri Fransızca'dan Türkçe'ye çevirerek, öğretime de katılmıştır. Bilimsel çalışmaları daha çok elektrik alanında yoğunlaşan ve 1960'lı yıllarda verdiği Geometrik Optik dersiyle simgeleşen Doç. Dr. Selahattin Yücel, 1975 yılında aramızdan ayrılmıştır. (Prof. Dr. Ali Girgin)