1bahceyeni2Y 
 1988 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yapılan 10. TFD Kongresinde katılımcıların ortasında.

Bahriye Yaramış 1924 yılında İstanbul'da doğdu. 1941 yılında lise öğrenimini, 1945 yılında da İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, matematik - fizik dalında yüksek öğrenimini tamamladı. 12 Kasım 1945 – 28 Temmuz 1947 tarihleri arasında Karabük'te, Türkiye Demir Çelik Fabrikaları Lisesi'nde matematik ve fizik öğretmenliği yaptı. Bahriye Yaramış, 1 Ağustos 1947 tarihinde İÜ, FF, Fizik Enstitüsü'ne önce laborant olarak, sonra da asistan olarak atandı.

Bahriye Yaramış 1953 yılında Bazı Cisimlerin Po-α Partikülleri İçin İzafi Durdurma Kabiliyeti Üzerinde Araştırmalar konusunda fen doktoru, 1962 yılında doçent ünvanını aldı ve 1 Mart 1967 tarihinde aynı fakültenin Atom ve Çekirdek Fiziği Kürsüsü’ne doçent olarak atandı. 1959 – 61 yılları arasında Columbia Üniversitesi, Ekim 1969 - Ekim 1970 tarihleri arasında da Florida Devlet Üniversitesi’nde çekirdek tepkileşimleri ve tepkileşim kesitlerinin belirlenmeleri ile ilgili araştırmalara katıldı.

30 Mayıs 1974 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü'ne profesör olarak atanan Bahriye Yaramış 30 Nisan 1975 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Denel Fizik Kürsüsü'ne, 1 Temmuz 1984 tarihinde de aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi, Nükleer Fizik Anabilim Dalı'na atandı. Prof. Yaramış 4 Şubat 1985 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Bahriye Yaramış, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, 25 Kasım 1990 tarihinde aramızdan ayrıldı. (Prof. Dr. Ali Girgin)