Şevket Özkök 1920 yılında, Safranbolu'da doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra, askeri öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, fizik - matematik dalında yüksek öğrenimine başlamış, son sınıftayken borcunu ödeyerek, askerlik görevinden ayrılmıştır. FF'ni 1947 yılında bitiren Özkök aynı yıl, bu fakültenin Atom ve Çekirdek Fiziği Kürsüsü'ne asistan olarak atanmıştır.

1956 yılında, ABD Duke Üniversitesine giderek, çekirdek fiziğine yönelik araştırmalara katılan Özkök, Türkiye'ye döndükten sonra 1963 yılında, Prof. Dr. Fahir Yeniçay yönetiminde hazırladığı İrca Edilmiş Nötron Genişliklerinin Büyüklük Dağılımı adlı teziyle fen doktoru ünvanını almıştır.

1969 yılında tekrar ABD'ye giden Özkök Kansas Üniversitesi'nde, 1977 yılında da Japonya'ya giderek önce Tokyo Üniversitesi, Çekirdek Araştırmaları Enstitüsü'nde ve Japon Hükümeti'ne bağlı Fiziksel ve Kimyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmalar yapmış ve C-12(d,p)C-13 Reaksiyonu için Diferansiyel Tesir Kesitleri konulu doçentlik tezini de bu çalışmaları sırasında hazırlamıştır. 1981 yılında da İÜ, FF, Nükleer Fizik Anabilim Dalı'na doçent olarak atanmıştır.

Yaş haddine kadar etkin çalışma yapıp emekliye ayrılan Doç. Dr. Şevket Özkök, daha sonra aramızdan ayrılmıştır [İstanbul Üniversitesi Bülteni, Cilt II, Sayı 1 (Ağustos 1981) 24]. (Prof. Dr. Ali Girgin)