1RESAT3AY
İstanbul, Eylül 1965.

Reşat Otman 30.4.1915 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Babası müzik öğretmeni Mustafa Rahmi Bey, annesi Naime Hanım'dır. Kendinden bir yaş büyük Cahit ve bir yaş küçük Nermin ile birlikte üç kardeştirler.

Ailenin değişik kollarının birkaç kuşak göç süreci, Osmanlıların son döneminde toprak kayıpları ve küçülme tarihiyle içiçedir. Baba tarafından dedesi Gürcistan'dan gelerek İstanbul'a yerleşmiştir. Anneannesi eşinin Sırplar tarafından vurulmasından sonra, çocuklarıyla Yugoslavya'dan Yunanistan'a gelmiştir. Babası görevli olarak bulunduğu Selanik'te annesiyle evlenmiş, sonra Balkan savaşı sırasında Bursa'ya göç etmişlerdir.

Reşat Otman, Yunan işgali altındaki Bursa'da büyümüş, Kurtuluş'tan sonra ağabeyi Cahit Otman'la birlikte Işıklar Askeri Lisesi'nin o dönem yeni açılan ilkokul bölümüne kayıt yaptırmıştır. Reşat Otman 1932 yılında liseyi birincilikle bitirmiştir. Bitirme sınavları sırasında, gözlük kullandığı için, eski yönetmeliğe göre okulla ilişkisinin kesilme işlemleri başlatılmıştır. Ancak sınav kurulundaki bir görevlinin girişimi sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli yasal düzenleme kısa sürede tamamlanarak, Işıklar Askeri Lisesi'nden içlerinde Reşat Otman'ın da bulunduğu altı öğrenci, öğretmen adayı olarak İstanbul Üniversitesi’ne gönderilmiştir. Böylece askeri öğretmen sınıfının kuruluşuna geçilmiş ve otuzlu yıllarda askeri okullarda çeşitli nedenlerle başgösteren öğretmen açığı bu yoldan kapatılmıştır. İÜ, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'nü 1936 yılında bitiren Reşat Otman aynı yıl 21 yaşındayken Işıklar Askeri Lisesi'nde askeri öğretmen sınıfının ilk personeli olarak fizik öğretmenliğine başlamıştır.

Reşat Otman 1943 yılında, Ankara Akşam Kız Sanat Okulu müdiresi olan, daha sonra Bursa Necatibey Kız Enstitüsü'nde müdire, İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü'nde öğretmen ve müdire olarak görev yapacak olan Melahat Alp ile evlenmiş, 1946 yılında oğlu Alp dünyaya gelmiştir.

2RESAT1AY

Tuzla İller Bankası Kampı'ndan bir hatıra, Ağustos 1978.

Reşat Otman, Işıklar'dan sonra 1945 yılından itibaren Kuleli Askeri Lisesi ve 1957 yılından sonra Erzincan Askeri Lisesi'nde fizik öğretmenliği yapmıştır. 1960 yılının başında kendi isteğiyle askerlikten ayrılarak sivil hayata geçmiştir. Bir yıl süreyle Robert Kolej'de fizik öğretmenliği yaptıktan sonra 1962 yılında Yıldız Teknik Okulu'nda öğretim üyeliğine başlamıştır. 

3RESAT2AY
Mart 1985, Reşat Hoca çalışma odasında.

Reşat Otman daha sonra 1977'den itibaren Kocaeli DMMA, Makine ve Elektrik Fakültelerinde ve 1982'den sonra da Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri’nde profesör olarak görev yapmıştır. Bu üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nün kuruluşunu başlatmış ve enstitünün ilk müdürü olmuştur.

1984 yılında emekliye ayrılan Reşat Otman, eşinin ölümünden bir yıl kadar sonra, 24 Mayıs 1989 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Reşat Otman 48 yıllık fizik öğretmenliği hayatında orta ve yüksek dereceli okullarda verdiği hizmetin yanısıra çok sayıda kitap yazmıştır. Lise ve Orta Okulların bütün sınıfları için fizik ders kitaplarının yanısıra bütün bu sınıflar için çözümlü fizik problemlerini içeren kitaplar hazırlamıştır. Bu kitaplar 35 yıl kadar süreyle askeri ve sivil okullarda ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmuştur. Reşat Otman'ın ayrıca yüksek okullar için yazdığı Ölçme Teknikleri ve Elektriğe Giriş adlı kitapları yayınlanmıştır. (Alp Otman)