Necmi Serin, 1977 yılında Prof.Dr. Uğur Büget yönetiminde Germanyum ve silisyumdan yapılmış metal-yarıiletken-metal yapılarında azınlık taşıyıcılarının elektriksel iletkenlığe etkisi konulu teziyle Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde doktora derecesine hak kazanmıştır.