adil2Y1945 yılında Akçaabat'da doğan Adil Gedikoğlu, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da yaptıktan sonra, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu hesabına okuduğu Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'nden 1967 yılında mezun olmuştur.

Doktorasını 1969 – 73 yıllarında deneysel nükleer fizik dalında Hamburg Universitesi'nde yapmıştır.

1982 yılına kadar AÜ, Fizik Bölümü'nde doktor asistan ve doçent olarak çalışmış, bu arada yeni kurulmakta olan Selçuk ve İnönü Üniversiteleri'ne ders vermeye gitmiştir, ilk rotasyon uygulamasıyla 1982'de Van'daki 100. Yıl Üniversitesi'ne gönderilmiş, orada iki yıl hizmet vermiştir. 1984 yılında profesör olan Gedikoğlu o tarihten ölümüne kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü'nde görev yapmıştır.

Çoğu yurtdışı bilimsel dergilerde olmak üzere, 20 dolayında makalesi olan Prof. Gedikoğlu, 1986 Çernobil reaktör kazasının ardından, çalışmalarını, radyasyonun başta çay olmak üzere yiyecek maddelerine ve yöreye yaptığı etkileri üzerine yoğunlaştırmıştır. Yurtiçindeki toplantılara paralel olarak, yurtdışındaki çeşitli sempozyumlara davet edilmiş, bildiriler sunmuştur. (Prof. Dr. Zekeriya Aydın)