1aynurYAynur Erginsav 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Büyük Reşit Paşa İlkokulu’nda, orta öğrenimini İstanbul Kız Lisesi'nde yapan Erginsav, 1963 yılında da İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik - Matematik dalını bitirdi ve ayın yılın Kasım ayında, bu fakültenin Tecrübî Fizik Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1965 yılı Ağustos ayında bu görevinden ayrılarak, kazandığı NATO bursu ile İngiltere'ye giden Erginsav, Glasgow Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yaptığı tezle 1969 yılında, bu üniversiteden Ph.D. derecesini aldı. Daha sonra, Scientific Research Council of Britain'den aldığı doktora üstü bursu ile çalışmalarını, 1972 yılı Kasım ayına dek, bu üniversitede sürdürdü. Türkiye'ye döndükten sonra tekrar İÜ, FF, Denel Fizik Kürsüsü'nde göreve başladı ve 28 Kasım 1975 tarihinde Aşırı Soğutulabilen Sıvılarda Visko-Elastik Rötardasyon konulu teziyle üniversite doçentliğine yükseltildi ve 1976 yılının Mayıs ayında da doçent kadrosuna atandı.

2ayYesimCem1YTürk Fizik Derneği üyesi de olan Doç. Dr. Aynur Erginsav, İÜ, FF, Fizik Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmekteyken, 26 Ekim 1988 tarihinde, elim bir trafik kazası sonucunda, genç yaşta aramızdan ayrıldı [İstanbul Üniversitesi Bülteni, Cilt II, Sayı 1 (Ağustos 1981); Çağdaş Fizik 20 (Kasım 1988) 8].

Bu elim kazadan yaklaşık 2,5 ay önce 7 Ağustos 1988 tarihinde, kendilerini Fizik Bilimi'ne adamış ve bu uğurda koyuldukları yolun başında, gene elim bir trafik kazasında yitirdiğimiz, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü mezunu genç fizikçilerimizi burada saygıyla anmak isterim:

3ayahmetYYüksek Lisans çalışmasını daha o yaz bitirmiş olan Cem Yüksel ve üniversitede aynı sıraları paylaştıktan sonra yaşamlarını da paylaşmaya karar verdiği eşi Yeşim Yüksel ve bu olaydan kısa bir süre sonra, 26 Ekim 1988 tarihinde gene bir trafik kazasında yitirdiğimiz Doç. Dr. Aynur Erginsav’ın danışmanlığında yüksek lisans çalışmalarını yapmakta olan Ahmet Cemalettin Bilsel. Onlar her zaman, hüzünlü birer anı olarak yüreklerimizde yaşayacaklardır. (Prof. Dr. Ali Girgin)

"İyi yada kötü, hoş veya heyecanlı anılarımızı unutmayacağız, hep kalbimizde kalacaksınız ve bilin ki hiçbir zaman unutulmayacaksınız!" (Prof. Dr. Baki Akkuş, Ayşe Tavukçu Aksu)