enerbelkis2YÖnden arkaya ve soldan sağa: 1. Sıra: Nebahat Sülün Dinçer, Nezihe Kurtiz (Taşköprülü), Cavid Ener, Belkıs Özdoğan, Nıvart Boyacı; 2. Sıra: Özbek Sülün, Nezih Şatıroğlu, Remziye Akpınar, Metin Akagün; 3. Sıra: Hayati Budak, İsa Fındıkoğlu. Denel Fizik Kürsüsü, yıl 1966. (Prof. Dr. Mehmet Özdoğan)

1910 yılında İstanbul'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da yapan Cavit Ener 1929 yılında, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Aynı yıl devlet sınavını kazanarak, fizik öğrenimi için Almanya'ya gönderilen Ener önce Berlin Üniversitesi'nde Almanca kurslarına katılarak, Almanca dilini geliştirdi ve daha sonra, 1930 sonbaharında kaydolduğu Breslau Technische Hochschule'yi 1935 yılında Diplom Ingenieur ünvanıyla bitirdi. 1936 yılı başlarında Türkiye'ye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Tecrübî Fizik Kürsüsü'ne asistan olarak atanan Cavit Ener yaklaşık 1,5 yıl sonra, 1937 – 38 döneminde, askerlik görevini yapmak üzere, kürsüden ayrılmış ve bu görevini tamamladıktan sonra, tekrar aynı kürsüdeki asistanlık görevine dönmüştür. 1941 yılında, o zamanki kürsü başkanı olan Prof. Dr. Harry Dember'in yönetiminde doktora çalışmasını Yarı Geçirgen Kristallerde Elektron ve Işık Şualarının Fotoelektrik Tansiyon Üzerine Etkisi konulu teziyle tamamlamıştır. Cavit Ener 1943 yılında da, Saf Gümüşün İyonizasyon Potansiyeli Üzerine Sodyum Atomlarının Tesiri adlı tezi ile fizik doçenti olmuştur. Doçentliğe yükseldikten sonra öğretim ve araştırma çalışmaları yanında yönetim görevleri de üstlenen Ener, 1940 – 50 yılları arasında Washington D.C.'deki Catholic University of America'da ultrases konusunda çalışmalar yapmış ve 1951 yılında kürsüdeki görevine dönmüştür. 1957 yılında tekrar ABD'ye giden Prof. Dr. Ener, Brown University'de visiting professor ve research associate olarak bir süre çalışmıştır.

Türk Fizik Derneği kurucu üyesi de olan ve 1965 yılında profesörlüğe yükseltilen Prof. Dr. Ener, İÜ, FF Fizik Bölümü Başkanlığı da yaptığı sırada, yaş sınırı nedeniyle, 23.5.1980 tarihinde emekli oldu ve 10 Aralık 1981 tarihinde aramızdan ayrıldı [İstanbul Üniversitesi Bülteni, Cilt II, Sayı 1 (Ağustos 1981) 15; Çağdaş Fizik 13 (Mayıs 1982) 19]. (Prof. Dr. Ali Girgin)