aygunY
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 'nün 1988 mezuniyet töreninde Prof. Erol Aygün öğrencisi Ali Yaman’a yüksek lisans diplomasını verirken.

 

Erol Aygün, 1935 yılında Ankara'da doğdu. 1962 yılında Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi’nden fizik yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölüme asistan olarak atandı. Bölümde ilk NMR ve EPR araştırma laboratuarlarının kurulmasında görev aldı.

1963 yılında ODTÜ, Fizik Bölümü’ne asistan olarak atandı. Master ve doktora çalışmalarını ODTÜ ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de yaptı. ODTÜ'de 1966'da öğretim görevlisi, 1974'de yardımcı doçent, 1978'de doçent oldu. 22 yıl hizmet verdiği ODTÜ'de ADMR araştırma laboratuarı kurulmasında aktif görev yaptı. 1984 yılında profesör olarak AÜ, FF, Fizik Bölümü Başkanlığı’na, 1985 yılında da Fizik Bölümü'ne atandı. Prof. Dr. Erol Aygün bu bölümde görevini yürütürken 1993 yılında vefat etmiştir. Bir çocuğu olan Prof. Dr. Erol Aygün, İngilizce ve Almanca bilmekteydi. Fizik Bölümü Başkanlığı’ndayken en önemli başarılarından biri 1989'da 11. Ulusal Fizik Kongresi'nin AÜ FF'nde yapılmasını sağlamak olmuştur. Prof. Dr. D. Mehmet Zengin ile birlikte Atom ve Molekül Fiziği ve Kuantum Fiziği ders kitaplarını yazmışlardır. Ayrıca TÜBİTAK'ın çıkardığı Bilim ve Teknik dergisinde Fizikte Popüler Konular başlığı altında fizikteki ilginç konuları okuyuculara tanıtmıştır. (Doç. Dr. Ali Yaman)