Prof. Uzdilek'in, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi’nin kuruluş ve gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. 1948 yılında Türk Matematik Derneği'ni kurduktan iki yıl sonra da Türk Fizik Derneği'nin kurulmasına önayak olmuştur. Atatürk'ün büyük önem verdiği bilim adamlarından biri olan Prof. Uzdilek, öğrencileri yabancı dil ve kültürle donatırken, onları milli ve manevi değerlerden koparmayan eğitim sistemlerini desteklerdi.

Büyük bir filozof olan Uzdilek, Türk Müziği'nin kuramına da hakimdi: müziğin aralıklarını saptayarak yeni ve uygun bir uyum kuramı geliştirmek için çalışmaktaydı.

Prof. Uzdilek’in katılımıyla 1950 yılında İstanbul'da Türk Fizik Derneği kurulur. Kurucuları 13 kişidir: Sait Akpmar, Cahit Arf, Hilmi Benci, Ali Rıza Berkem, Ratip Berker, İlhami Cıvaoğlu, Kerim Erim, Nusret Kürkçüoğlu, Celal Saraç, Adnan Sokollu, Sadrettin Tunakan, Salih Murat Uzdilek, Fahir Yeniçay.